Keith Haring’s Streetart

Eén van de belangrijkste graffiti-, street-art- en popartkunstenaars van de jaren 80 was de Amerikaan Keith Haring. Zijn losse en cartoonachtige stijl valt op door het gebruik van grove lijnen, levendige kleuren en dwingende sociaal-politieke boodschappen. Haring componeerde zijn werken veelal rond centrale thema’s als oorlog, apartheid, geboorte, dood, drugs en seksualiteit. Het uitgangspunt dat hij daarbij hanteerde was dat kunst voor iedereen toegankelijk en beschikbaar diende te zijn, en niet alleen was voorbehouden aan een bepaalde elite. Keith Haring maakte dan ook veel graffitikunstwerken op openbare plaatsen. Hij richtte zich tevens op decoratieve kunst op bijvoorbeeld T-shirts en vazen, die hij voor relatief lage prijzen verkocht.

 

Ontwikkeling van Haring

Haring werd geboren in 1958 en gaf op jonge leeftijd reeds blijk van zijn interesse in tekenen en kunst. Vanaf zijn achttiende kreeg hij les aan de kunstschool in Pittsburgh, maar omdat daar naar zijn mening teveel nadruk op de commerciële kanten van kunst werd gelegd stopte Haring na twee jaar met die opleiding. Kort daarna verhuisde hij naar New York, waar hij zich tijdens zijn studie aan de School of Visual Arts bekwaamde als kunstenaar en zijn stijl verder ontwikkelde. Het New York van eind jaren 70 en begin jaren 80 was daarbij zijn werkterrein en een voortdurende bron van inspiratie.

Wereldwijde graffitikunst

Een belangrijke invloed was de graffitikunst die Haring met name in de New Yorkse metro tegenkwam. In navolging daarvan begon hij met het creëren van kunst op straat, in de metro en op gebouwen. Hierbij beperkte Haring zich niet alleen tot New York. In 1984 reisde de kunstenaar bijvoorbeeld naar Australië om muurschilderingen in Melbourne en Sydney te maken, terwijl zijn street-art tevens in Amsterdam, Parijs en Pisa is te zien. Vanaf de vroege jaren 80 werden ook zijn tekeningen en schilderijen wereldwijd geëxposeerd. Eind jaren 80 werd bij Keith Haring aids vastgesteld. Hij overleed in februari 1990 op 31-jarige leeftijd.

 

Keith Haring kunstgalerie

Veel van het werk van Haring hangt tegenwoordig in de bekende kunstmusea, maar het is ook nog steeds mogelijk om zijn kunst aan te kopen. Bij onze galerie doen zich bij tijd en wijle gelegenheden voor om een prijsaanvraag in te dienen voor een schilderij of tekening van Keith Haring. Daarnaast vindt u op onze pagina’s met kunst ook werken van vergelijkbare kunstenaars.