Cornelis Theodorus Marie van Dongen

Hoewel Kees van Dongen voor het grote publiek niet tot de bekendste Nederlandse schilders behoort, neemt hij in de kunststromingen die zich aan het begin van de twintigste eeuw ontwikkelden een belangrijke plaats in. Zo staat Van Dongen bekend als een prominente Nederlandse vertegenwoordiger van het fauvisme, en verkeerde hij al vroeg in zijn carrière in kringen van bekende grootmeesters als Matisse en Picasso. Na de eerste decennia van zijn leven in zijn geboortestad Rotterdam te hebben gewoond, vestigde Kees van Dongen zich eind negentiende eeuw in Parijs om in 1929 uiteindelijk de Nederlandse nationaliteit voor de Franse te verruilen.

Van Dongen verhuisd

Van Dongen werd in 1877 geboren in een gezin dat het niet al te breed had. Reeds op veertienjarige leeftijd moest hij aan het werk, al genoot hij van 1892 tot 1897 wel avondonderwijs aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Nadat Kees van Dongen in 1897 enkele maanden in het artistieke milieu van Montmartre had verkeerd, nam hij twee jaar later het besluit om definitief naar Parijs te verhuizen. Omdat zijn schilderkunst nog niet voldoende opleverde om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, werkte hij in deze periode onder meer ook als huisschilder en als karikaturist voor satirische tijdschriften en kranten.

Het fauvisme van Van Dongen

Het fauvisme waarvan de kunstenaar deel uitmaakte, onderscheidt zich door de toepassing van felle tinten die niet of nauwelijks met elkaar gemengd zijn en opvallende kleurcontrasten. De stroming beleefde zijn piek tussen 1898 en 1908, waarin Van Dongen veel kunstwerken maakte van vrouwen en vrouwelijk naakt. Niet lang voor de Eerste Wereldoorlog stapte de kunstenaar over op minder felle kleurschakeringen, om zich vanaf 1918 vooral te richten op het schilderen van portretten van dames uit de hogere kringen van Parijs. Ondertussen raakten meer en meer mensen in de kunstwereld overtuigd van zijn talent, wat Van Dongen exposities opleverde in onder andere Amsterdam, Bordeaux, Brussel, Londen, Parijs en New York.

Kunstcollectie Van Dongen in onze galerie

In onze galerie worden met enige regelmaat schilderijen van Kees van Dongen aangeboden. Om een van deze werken of die van een van de andere fauvisten in bezit te krijgen, kunt u via onze website rechtstreeks een prijsaanvraag indienen. Het werk van Van Dongen is exemplarisch voor het fauvisme, dat op haar beurt de ontwikkeling van de moderne kunst stimuleerde.